Hem

Akvaponi

Väddö Fisk & Grönt AB är en del av det familjeägda Väddö Hälsoträdgård. I akvaponianläggningen odlas fisk och grönsaker kommersiellt. Under 2022 kommer anläggningen utökas successivt. 
Här bedrivs även utbildning och grupper tas emot för guidade turer.


Fiskexpert

Ludvig är biolog och mångårig fiskodlare. Han är även kontruktör för akvaponianläggningen.

Ekologisk växtodling

Helene är toxikolog och erfaren ekoodlare på friland och i växthus. Hon är också verksamhetsansvarig för Väddö Hälsoträdgård.